söndag, januari 22, 2012

My academics

Grundskola (föga oväntat): 1-3 Svartbyskolan. 4-6 Torpgärdsskolan. 7-9 Sandenskolan. Alla i Boden. Gick ut högstadiet med mediokra 3.2 i snittbetyg (betygsskalan 1-5).

Gymnasium: Björknässkolan, Boden. Samhällsvetenskapligt program med humanistisk inriktning. Läste svenska, engelska, tyska (6 år), franska (3 år), latin (2 år), teckenspråk (1 år). Tog studenten med väldigt mediokra 12.32 i snittbetyg (betygsskalan IG, G, VG, MVG).

[Studieuppehåll på 9 år.]

Universitet: Uppsala universitet, Uppsala. Språkvetarprogrammet 2009 -2012 (som lyckligtvis hade intag även på högskoleprovet). Sista intag var detta år 19.27 på betyg och 1.5 på högskoleprovet.

Termin 1: Allmänna språkvetenskapliga kurser (motsvarande Svenska A): Introduktion till modern språkvetenskap (lingvistik); Världens språk (typologi); Språket, individen och samhället (språksociologi/språkpsykologi); Språk, datorer och textbehandling (korpuslingvistik).

Termin 2: Engelska A1. Språkstruktur (grammatik), Akademiskt skrivande på engelska, Språklig kommunikation, Introduktion till engelsk språkvetenskap (fonetik), Litteratur, Kultur.

Termin 3: Engelska B1. Språkstruktur (grammatik), Språkvetenskap, Samhälle, Amerikansk litteratur och kultur, Språklig kommunikation.

Termin 4: Engelska C1. Samhälle (Utopian & dystopian societies), Språkstruktur (grammatik), Examensarbete (C-uppsats - ej färdig). Programkursen Presentationsteknik.

Termin 5: Praktik 30 hp (Broadcast Text i Stockholm).

Termin 6: Nu. (Läser Svenska språket/nordiska språk B.)

Wow. Tråkigaste inlägget någonsin ... Sorry, men det hör ju till 30-dagarslistan.

Inga kommentarer: